Serbian (Latin)English (United Kingdom)


Dijagnostika je savremeni sistem pomoći pri lociranju i otklanjanju kvarova na vozilu, koji prati trendove i napredak tehnologije na vozilima novih generacija.
U skladu sa tim, i Auto Grupa servis se trudi  da prati te  trendove,  kroz modernizaciju i dopunu sistema, kao i kroz  obuku  kadrova.