Serbian (Latin)English (United Kingdom)


Autoklima je sistem koji podliježe održavanju na godišnjem i trogodišnjem nivou. Na vozilu koje posjeduje klimu potrebno je svake godine odraditi reciklažu freona i dosipanja odgovarjućeg ulja, a svake tri godine potrebno je zamjeniti filter sušač, mlaznicu (ako je vozilo posjeduje), komplet ulje i očistiti sistem.  
U skladu sa tim, osposobljeni kadrovi Auto Grupa servisa  pružaju usluge servisiranja, kao i otklanjanja kvarova na sistemu autoklime.